Seznam vyučujících

Rychnovská 216 - sborovna - tel.: 483 302 723, 720 221 684

JMÉNO

 

E-MAIL
Skype

Konzultační

hodiny

Brus František

matematika, fyzika

brus@zskokonin.com
live:.cid.dbec13f240589c91

čtvrtek

13:20-14:05 

Drápelová Kateřina

školní metodik prevence

hudební výchova, občanská výchova,  výchova ke zdraví, pracovní činnosti

třídnictví: 7.A

drapelova@zskokonin.com
live:.cid.c07247d7724c5abd

středa

13:45-14:30

Dudová Dita

zástupkyně ředitelky školy

český jazyk, dějepis

dudova@zskokonin.com

 pondělí

14:00-14:45

Grohová Irena

přírodopis, chemie, pracovní činnosti

třídnictví: 9.A

grohova@zskokonin.com
live:.cid.fb9c4dfd7a221d26

úterý 

12:45-13:30 

Hammerschmiedová Hana

dějepis, vlastivěda, pracovní činnosti

hammerschmiedova@zskokonin.com
live:.cid.908dfc28d94eec6b

 pátek 

12:45 - 13:30

Havlová Radka

matematika, fyzika

třídnictví: 6.B

havlova@zskokonin.com
live:.cid.ae1b5859d29ee540

 úterý

13:45-14:30

Kloučková Kateřina

český jazyk, dějepis

třídnictví: 6.A

klouckova@zskokonin.com
live:.cid.8070007a03aaf435

 pondělí

13:00-13:45

Kočíbová Ivana

anglický jazyk, občanská výchova, tělesná výchova

třídnictví: 7.B

kocibova@zskokonin.com
live:.cid.ae0cb2562c6eb560

 čtvrtek

14:45 - 15:30

Patrmanová Hana

anglický jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti

třídnictví: 8. třída

patrmanova@zskokonin.com
live:.cid.4c79f035c865432e

středa

12:45-13:30 

Pecháčková Klára

výtvarná výchova, pracovní činnosti

pechackova@zskokonin.com 
klara.pechackova1
 

Průšová Jana

německý jazyk

prusova@zskokonin.com
live:.cid.751f67cf99dbc9ad

 

Šálek Jiří

správa IT

informatika

admin@zskokonin.com
live:.cid.3a44743da55c521f

 

Šmídová Lea

ředitelka školy

výchovná poradkyně

německý jazyk

smidova@zskokonin.com

pondělí

14:00-14:45 

Vondráček Jiří

matematika, tělesná výchova

vondracek@zskokonin.com
live:.cid.8552e350683c4e87

 

Vymetal Tomáš

zeměpis, dějepis, tělesná výchova

třídnictví: 9.B

vymetal@zskokonin.com
live:.cid.8af7f2533deee6ac

 pondělí

13:00-13:45

                                                                                                                                 

Rychnovská 215  - sborovna - tel.: 483 302 464, 733 573 867

 

Hostašová Radmila

speciální pedagog

třídnictví: 4.A

hostasova@zskokonin.com

Humajová Radka

třídnictví: 3.A

humajova@zskokonin.com

Kopáčková Ivana

anglický jazyk

kopackova@zskokonin.com

Kurfiřtová Magda

anglický jazyk,  hudební výchova

kurfirtova@zskokonin.com

Mastníková Monika

třídnictví: 5.A

mastnikova@zskokonin.com

Patková Jana

třídnictví: 2.A

patkova@zskokonin.com

Zahradníková Lenka

třídnictví: 1.A

zahradnikova@zskokonin.com

                                                                                                                                                                                              

Janáčkova 42 - sborovna - tel.: 483 722 070, 733 573 892

Hlavová Lucie

třídnictví: 4.B

hlavova@zskokonin.com

Havrdová Soňa

výtvarná výchova

havrdova@zskokonin.com

Hozdová Danuše

třídnictví: 1.B

hozdova@zskokonin.com

Loudová Dana

třídnictví: 2.B

loudova@zskokonin.com

Macháčková Hronová Lenka

anglický jazyk

 

Nohýnková Stanislava

tělesná výchova

nohynkova@zskokonin.com

Řehořová Lenka

třídnictví: 3.B

rehorova@zskokonin.com

Spanilá Marcela

třídnictví: 5.B

spanila@zskokonin.com

                                              

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín