Žádost o ošetřovné

Jak postupovat, pokud potřebujete Žádost o ošetřovné

Škola bude v odůvodněných případech (věk žáka - do 10. narozenin) potvrzovat Žádost o ošetřovné. Rodiče, kteří budou toto potvrzení potřebovat, ať napíši svůj požadavek na e-mail reditel@zskokonin.com a škola Vám potvrzení připraví.

Vyplněný a podepsaný formulář zašle škola příslušnému rodiči e-mailem.

Jiné způsoby převzetí potvrzení se budou domlouvat individuálně - telefon: 483 302 140.

 

Upozornění:

str. 1 a 2 formuláře jsou určeny pro JEDNU oprávněnou osobu

str. 3 a 4 formuláře jsou určeny pro DRUHOU oprávněnou osobu, která se s první oprávněnou osobou vystřídala v péči o dítě

 

Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

  • elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - „omluvenku“),
  • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:
    • kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),
    • pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,
    • anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.

Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel

 

Datum publikování: 13.03.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín