Výuka 6. - 8. ročníků

Od pondělí 8. 6. 2020 mohou nastoupit žáci 6. – 8. ročníků zpět do škol. 

Vážení rodiče, milí žáci,

od 8.6. je na základě aktualizovaných pokynů MŠMT umožněn přístup a vzdělávání žákům 2.stupně. Vnímáme smysl tohoto kroku především ve dvou rovinách:

1) skupinové konzultace navazující na vzdělávání na dálku  - objasnění a upevnění učiva - v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, anglický jazyk);

2) organizační opatření související s ukončením školního roku – vyzvednutí pomůcek, odevzdání učebnic, předání vysvědčení atd.

Vyčkejte na informace od Vašich třídních učitelů, kteří vám sdělí, který den a v kolik hodin máte přijít do školy a odešlete jim vyplněnou přihlášku

Aby mohlo být umožněno stravování, bude jedna skupina žáků 2. stupně chodit na oběd v 11:00 a druhá ve 13:30 (mezitím se v jídelně střídají skupiny 1. stupně).

Ačkoliv je přítomnost ve škole dobrovolná, bylo by vhodné, kdybyste po dohodě s třídními do školy dorazili.

Před prvním vstupem do školy bude potřeba předložit čestné prohlášení (viz příloha). Nadále platí opatření, že maximální počet žáků ve skupině je 15 a mohou sedět po jednom v lavici. Při pohybu po budově školy musí žáci nosit roušky (viz Pokyny pro žáky 2. stupně).

 

 

 

Datum publikování: 30.05.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín