Stavební práce v Rychnovské 216

Školní rok bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 s následujícími bezpečnostními opatřeními.

Informace  o  bezpečnostních   opatřeních  pro  žáky,  zaměstnance,  rodiče a návštěvníky Základní školy Jablonec nad  Nisou  –  Kokonín,   na  pracovišti  v  Rychnovské  216,   při  provádění  stavebních  prací  – projekt „Modernizace ZŠ Kokonín“.

 

 

 Stavební práce probíhají za provozu školy

v období červen 2019  –  srpen 2020

 

Bezpečnostní pokyny:

  • Stavební práce probíhají na pozemku školy v těsné blízkosti školní budovy.
  • Po dobu stavby slouží ke vstupu do školy pouze zadní vchod.
  • Plocha využívaná zhotovitelem stavby je ohraničená. Zaměstnanci a žáci do ní nemají přístup.
  • Manipulace s oplocením a stavebními konstrukcemi je přísně zakázána.
  • Je nutné  dbát  zvýšené opatrnosti a dodržovat nařízení a pokyny vedení školy o bezpečném pohybu.

 

V Jablonci nad Nisou dne 22. 8. 2019         

                                                                               Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy                                     

 

                                                          best smart watches

 

Datum publikování: 22.08.2019 | Datum akce: | Autor: Lea Šmídová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín