Roušky ve škole

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od pátku 18. 9. 2020  pro žáky a pedagogické pracovníky 2. stupně povinnost nosit roušky i při výuce.

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za dosavadní vstřícnost a spolupráci při zvládání obtížné hygienické situace ve škole.

Od 18. 9. 2020 rozhodnutím MZDR musí všichni žáci 2. stupně a dospělé osoby mít zakrytá ústa a nos ve všech prostorách školy - i v době výuky ve třídách.

Doporučujeme, abyste své dítě na pobyt ve škole vybavili dalšími dvěma (rezervními) rouškami, aby bylo možné je v průběhu dne vyměnit.

Děkujeme za respektování a dodržování tohoto mimořádného opatření.

 

 

Datum publikování: 18.09.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín