Obecné informace

k zahájení školního roku 2020 - 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

školní rok bude zahájen 1. září v 8 hodin pro žáky 2. - 9. ročníku. Vstup do budov je vždy předním vchodem (v Rychnovské 216  vchodem v nové přístavbě).

S ohledem na aktuální dění kolem šíření viru COVID-19 a neustálému zvyšování počtu nakažených klademe důraz na ochranu zdraví žáků a  zaměstnanců školy.  

 Od 1. 9. platí tato opatření:

 Žáci:

Při pohybu ve škole nemusí mít ochrannou roušku.

Pravidelně si myjí ruce, případně používají dezinfekci.

Jsou první školní den poučeni třídními učiteli o zásadách bezpečnosti a hygienických opatřeních. Jsou povinni tyto zásady respektovat. Při opakovaném porušení bude třídní učitel kontaktovat rodiče.

Rodiče žádáme o následující spolupráci:

Pokud před odchodem do školy dítě doma sdělí, že má zdravotní problémy, neposílejte ho do školy. Kontaktujte dětského lékaře, aby posoudil, zda není infekční a neohrozí školní skupinu včetně pedagogů.

Pokud pedagog zjistí, že má dítě příznaky respiračního onemocnění, teplotu, bude umístěno do samostatné  místnosti a rodič si ho musí neprodleně vyzvednout. Při návratu do školy dítě přinese potvrzení od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Prosíme proto o pečlivé vyplnění dotazníku, který děti přinesou 1. 9. domů. Pokud dítě trpí chronickým onemocněním s přetrvávajícími příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel), informujte o tom s předstihem pomocí dotazníku svého třídního učitele, nejlépe přiložte  potvrzení od lékaře.

Do všech budov školy je vzhledem k epidemiologické situaci vyhlášen zákaz vstupu  rodičů i veřejnosti.

V případě smluvených jednání s pedagogy a  plánovaných schůzek je až do odvolání nutné mít ochrannou roušku. 

Děkujeme, že chráníte zdraví všech!

Přeji všem klidný a úspěšný školní rok 2020 - 2021!                   

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

                                               

 

 

Datum publikování: 30.08.2020 | Datum akce: | Autor: Lea Šmídová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín