MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Covid-19

ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ JÍDELNA JE PRO ŽÁKY AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.
Obědy ve školní jídelně jsou žákům automaticky odhlášeny.

 

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, viz č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIM/KAN ze dne 10. 3. 2020. 

Vážení rodiče,    

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, Vám sdělujeme, že pokud budete potřebovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) - v příloze - napište svůj požadavek na e-mail reditel@zskokonin.com a škola Vám potvrzení připraví.

Vyplněný a podepsaný formulář zašle škola příslušnému rodiči e-mailem.

Jiné způsoby převzetí potvrzení se budou domlouvat individuálně - telefon: 483 302 140.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby sledovali aktuální vývoj situace  v médiích a především na webových stránkách naší školy. 

       Další informace najdete na uvedených odkazech:
       http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi
       https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-          
       
       Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

 

 

 

Datum publikování: 10.03.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Ke stažení

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol | Mimořádné opatření - uzavření škol | Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín