Informace

pro rodiče prvňáčků

1. září 2020: V 9 hodin žáci vstupují spolu s rodiči do budovy. Škola umožní přítomnost rodičů ve třídě, kde proběhne slavnostní zahájení, kterého se v průběhu zúčastní i ředitelka školy. Po přivítání, kdy žáci zůstávají ve třídě s paní učitelkou, budou mít rodiče možnost vyzvednout si přihlášky do školní družiny a  dozví se potřebné informace o jejím provozu. Dále obdrží přihlášky do školní jídelny. 

V 9:45  si rodiče vyzvednou své dítě a odchází domů.

První školní den není v provozu školní družina ani školní jídelna.

Rodiče žádáme o ohleduplnost a prosíme, aby si uvědomili, že v posledních dnech opět výrazně narůstají počty nakažených koronavirem.  

Prosíme rodiče, aby si při vstupu do školy nasadili  ochrannou roušku. 

Děkujeme za to, že chráníte zdraví všech!

2. - 4. září: V 8:00 si před školou vždy děti  vyzvedne paní učitelka. Ty, co přijdou do ranní družiny, dovede do třídy paní vychovatelka. Výuka  trvá 2, 3, 4 vyučovací hodiny (každý den navýšení o jednu hodinu).

2. září: V  16 hodin proběhne schůzka rodičů prvňáčků s třídní učitelkou. Proběhne po ukončení provozu, kdy již v budově nebudou žáci z jiných tříd. Důvodem je zamezení křížení pohybu žáků a rodičů.

Od 2. září je školní družina v provozu od 6:30 do 16:00 pro přihlášené děti.

Od 2. září je vstup do budovy vzhledem k epidemiologické situaci omezen (zákaz vstupu rodičů, veřejnosti). 

Těšíme se na Vás a děkujeme za pochopení. 

 

Datum publikování: 30.08.2020 | Datum akce: | Autor: Lea šmídová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín