Informace pro žáky 9. tříd

Od 11. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vážení rodiče,

žádám Vás o pročtení informací (obecné pokyny MŠMT viz příloha)  a  závazné prohlášení nejdéle do čtvrtka 7. května do 12 hodin, zda Vaše dítě nastoupí do školy pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Přihlášení žáka do školy je dobrovolné.  Vzdělávací aktivity budou organizovány dle rozpisu.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (teplota, kašel), nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě do školy nastoupí, je zákonný zástupce povinen:

- podepsat čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění;

- vybavit dítě na každý dvěma rouškami a sáčky, do nichž si bude roušky odkládat.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné.

Obsahem vzdělávání je učivo z předmětů matematika a český jazyk, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Výuka bude pro každou skupinu probíhat v blocích ve dvou dnech.

Pondělí, středa - začátek v 8:30

9.A - 90 min matematika + 90 min český jazyk

Úterý, čtvrtek - začátek v 8:30

9. B - 90 min matematika + 90 min český jazyk

Provoz školní jídelny

Školní jídelna není v provozu.

Rámcová pravidla školy pro zachování hygienických nařízení:

11. května budou žáci poučeni o dodržování stanovených hygienických pravidel (používání roušek, mytí rukou, používání dezinfekce, jednorázových papírových ručníků, dodržování odstupu nejméně 1,5 metru).

V případě opakovaného porušení pravidel bezpečného chování bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě vyzvedl. Při opakovaném porušování pravidel může být dítě ze školní skupiny vyloučeno.

                                                                                               Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

Datum publikování: 05.05.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Ke stažení

Přihláška a čestné prohlášení | Obecné pokyny MŠMT

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín