Informace pro rodiče žáků prvního stupně

Zahájení činnosti školních skupin, zachování distančního vzdělávání

Od pondělí 25. května je zahájena činnost školních skupin. Pokyny k nástupu dětí byly rodičům zaslány třídními učiteli (začátek aktivit podle skupin v rozmezí 7:30 – 8:30, oběd 11:00 – 13:00, ukončení odpolední skupiny v 15:00).

 Všichni žáci přihlášení k výuce v pondělí 25. 5. přinesou:

1) vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

2) 2 roušky a 2 sáčky

3) psací potřeby a pomůcky podle pokynů třídních učitelů

Žáci prvního stupně, kteří do školy nenastoupí, se i nadále vzdělávají distančně.  Učební materiály jsou ve stejném rozsahu, zadávají učitelé daných předmětů. Může dojít ke změnám v konzultacích, třídní učitelé budou rodiče informovat o nových termínech.

 

Datum publikování: 21.05.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín