Hodnocení ve 2. pololetí

Žáci budou hodnocení známkou ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze všech předmětů.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
(dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)


Hodnocení žáků


1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vychází

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (1. února – 6. března),

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku,

c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

Zákonní zástupci žáků mohou do konce klasifikačního období, tj. do 19. června kontaktovat vyučující příslušných předmětů s dotazem na aktuální stav hodnocení.

Zkoušky a komisionální zkoušky


Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, zkouška ve stanoveném termínu proběhne.

Hodnocení žáka v náhradním termínu


Žák, který nebyl hodnocen za první pololetí školního roku 2019/2020, nebyl hodnocen ani v náhradním termínu a nemá dostatek podkladů pro hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020, bude mít odloženou klasifikaci.

V Jablonci nad Nisou dne 2. června 2020                             

Mgr. Lea Šmídová
ředitelka školy

 

Datum publikování: 15.06.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín