Čtenářský klub ve 3.B

Středeční schůzky nad knihami

Díky zapojení naší školy do projektu Šablony II. bylo možné žákům nabídnout v tomto školním roce Čtenářský klub jako další volnočasovou aktivitu.

Od října se tak setkává skupina čtenářů pravidelně každou středu a společně prožívají různá dobrodružství a zajímavé aktivity spojené s četbou knih. S využitím svých vlastních i nově zakoupených knih tu řeší různé detektivní záhady, rébusy a také zažívají knižní dobrodružství, zábavu a nenásilné poučení. Zároveň pomáhá tato aktivita i žákům, kteří ve třídě během výuky při čtení nevynikají. V bezpečném prostředí klubu tak děti dostávají možnost si knihy prohlížet, poslouchat předčítání, svým tempem číst nahlas i potichu, společně se zamýšlet, třídit formulovat své myšlenky a názory. Společným jmenovatelem všech setkání je především radost ze čtení následovaná chutí číst i dál. Cílem je vytvořit si vlastní pevné čtenářské návyky.

Díky spolufinancování bylo možné zakoupit nové zajímavé knihy a rozšířit tak i žákovskou knihovnu. Na závěr každého setkání si také žáci půjčují tyto knihy i pro své domácí čtení. Nálada je pokaždé příjemná,  komorně klubová, často i zpříjemněná nějakým překvapením nebo třeba vonnou svíčkou. Děti si pravidelné čtenářské středy oblíbily tak, že se potkáváme vždy téměř v plném počtu.

 

 

Datum publikování: 19.01.2020 | Datum akce: | Autor: Lenka Řehořová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín