Chod školy na Vrkoslavicích zůstává prozatím nezměněn

V karanténě je pouze I. B, ostatní pokračují bez omezení.

Během pátečního dne vstoupila do povinné karantény v souvislosti s pozitivním nálezem u jednoho z žáků třída I. B spolu s třídní učitelkou a vychovatelkou školní družiny. 

KHS si vyžádala kontakty na zákonné zástupce, škola poskytla maximální součinnost. V případě dotazů se mohou rodiče obrátit na pracovníky KHS nebo na ošetřujícího lékaře.

U žáků 2. až 5. ročníku výuka probíhá normálně dle platného rozvrhu, bez omezení. 

Škola dodržuje doporučená hygienická opatření. Do všech budov školy je cizím osobám vstup zakázán (v nutných případech a pouze po předchozí domluvě je vstup umožněn pouze se zakrytým obličejem)!

Činnost zájmových útvarů pod vedením externistů (karate, florbal) je až do odvolání pozastavena.

Mgr. Lea Šmídová,  ředitelka školy

                                                                                        

 

Datum publikování: 06.09.2020 | Datum akce: | Autor: Lea Šmídová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín