Aktuality pro zákonné zástupce a žáky

Aktuální informace k 17. 3. 2020

Žádáme rodiče o pochopení a spolupráci v této mimořádné době, kdy je potřeba v nejvyšší míře zajistit spolupráci mezi rodinou a školou. V případě dotazů se obracejte e-mailem na své třídní učitele.

Všichni vyučující budou od pondělí do pátku od 10:00 do 12:00 na příjmu na svých e-mailových adresách a budou na Vaše dotazy operativně reagovat.

Výuka v období nouzového stavu:

1) Webové stránky školy (www.zskokonin.com) jsou hlavním komunikačním kanálem od školy k žákům, rodičům a veřejnosti, na 2. stupni bude využívána i elektronická žákovská knížka.

2) Nejvhodnějším způsobem komunikace v tomto období je e-mail. Žádáme Vás proto o doplnění a aktualizaci e-mailových adres, případně o odpověď třídním učitelům, abychom měli zpětnou vazbu a věděli, že spojení je úspěšně navázáno.

3) Źáci či jejich zákonní zástupci bez možnosti připojení k internetu se spojí telefonicky s třídní/m učitelkou/učitelem a domluví si způsob předávání zadaných úkolů.

4) Na webových stránkách mezi rychlými odkazy byla zřízena záložka DOMÁCÍ ÚKOLY. Zde se budou objevovat první informace k dálkovému vzdělávání žáků.

5) Doporučujeme žákům vytvářet si v období nouzového stavu PORTFOLIO (soubor splněných úkolů - může jít o složky v počítači, u menších dětí desky s vypracovanými pracovními listy), aby po návratu do školy mohli všichni předložit vyučujícím k ohodnocení domácí přípravy z období nouzového stavu.

6) RUŠÍ  se tyto akce školy:

- Den otevřených dveří (možná individuální konzultace)

- akce „Den učitelů“ – divadlo pro pedagogické pracovníky dne 30. 3. (bez náhrady)

- akce „Ceny pro nadané“ – náhradní termín bude sdělen

- uzavření prostorů školy pro všechny subjekty zabývající se zájmovou činností

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dita Dudová, zástupkyně ředitelky školy

 

Datum publikování: 16.03.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín