Informace ze školní jídelny

Odhlašovní obědů - informace pro 1. - 8. třídu. 

ODHLÁŠKY STRAVNÉHO V MĚSÍCI ČERVNU jsou možné POUZE DO 25. 6. 2020 /čtvrtek/.

OD 26. 6. 2020 /pátek/ SE STRAVNÉ JIŽ NEODHLAŠUJE.

Výběr stravného za měsíc květen neproběhne (dočerpává se přeplatek za březen).

Cena stravného zůstává stejná. 

Výběr stravného za měsíc červen:

Rychnovská 215 - úterý 2. 6. 2020 od 6:30 do 14:30 v kanceláři vedoucí stravování v Rychnovské 216 (vstup do budovy je možný pouze předním vchodem)

Janáčkova 42 - čtvrtek 4. 6. 2020 od 6:30 do 14:30

Výdej stravy probíhá od 11:00 - 13:30 hodin (skupiny žáků přichází dle rozpisu).

Pravidla pro odhlašování stravného zůstávají stejná (odhlášení je možné do 7:00 hodin daného dne).

Vyzvedávání obědů do jídlonosičů za nepřítomné žáky není možné.

Upozornění pro rodiče žáků devátých ročníků a žáků přestupujících na jinou školu:

2. 6. 2020 v čase 7:00 – 14:00 je možnost vrácení nepoškozených čipů u vedoucí stravování v Rychnovské 216.

 

vedoucí stravování Miroslava Karelová 

 

Datum publikování: 05.06.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín