Sebeobrana na 1. stupni ZŠ

V říjnu proběhly na prvním stupni ZŠ přednášky s praktickými ukázkami na téma: Sebeobrana.

Cílem bylo seznámení dětí s pravidly chování v krizových situacích.

Přednášky vedl poručík Mgr. Tomáš Zika.

Děti se již v loňském školním roce seznámily se základními principy bezpečnosti a sebeobrany. V letošním roce si připomněly pravidlo „Na dohled, na dosah, na doslech“. Taktické chování v krizových situacích – kontrolu prostoru a komunikační vzdálenost. Prakticky si vyzkoušely vymezení prostoru s odstrčením útočníka a provedení úderů.

Prvňáčci si vyzkoušeli, jak znemožnit pohyb případného útočníka pozicí „ klíště“.

Aktivně se zapojily také paní učitelky. V rámci výuky budou s dětmi opakovat a procvičovat komunikační dovednosti a dodržování pravidel chování v nebezpečných situacích.

 

Datum publikování: 01.11.2019 | Datum akce: | Autor: Radka Hostašová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín