Informace o školním stravování

Zvýšení cen stravného od ledna 2020

Školní jídelna dodržuje a řídí se těmito zákony a vyhláškami v platném znění:

- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a její úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů.

Ve školní jídelně se dodržuje nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin - HACCP v platném znění.

 

Nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně mají pouze žáci v době vyučování dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Nárok na dotovaný oběd pro zaměstnance zaniká dle vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v případě nemoci, dovolené, paragrafu při OČR.

 

Výše stravného se stanoví dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku /školní rok je vždy od září do srpna/:

I. věková skupina   7 - 10 let              25,- Kč

II. věková skupina 11 - 14 let             27,- Kč

III. věková skupina 15 let a více         29,- Kč

dospělí strávníci                                31,- Kč

 

Výdej stravy do nosiče na jídlo musí být časově oddělený od školního stravování:

od 11.30 hodin do 11.35 hodin

od 12.25 hodin do 12.30 hodin

Nosiče na jídlo musí být čisté a vhodné k přepravě pokrmů /zavařovací sklenice se nepovažuje za vhodný nosič/.

 

                                                                                       Miroslava Karelová, vedoucí stravování

 

Datum publikování: 01.01.2020 | Datum akce: | Autor: Miroslava Karelová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín