Projekty

ŠABLONY II

Projekt je zaměřen další vzdělávání pedagogických pracovníků, pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem, vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání, zájmové kluby.

Šablony 2

LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE

Všechno vždy začíná u dětí. Je proto důležité právě jim co nejdřív ukázat, že svět okolo sebe mohou změnit k lepšímu a leckdy i snadno. Žáky učíme reálně přemýšlet a pojmenovat, co by chtěli změnit. Pod naším vedením uvažují, kolik bude zlepšení stát peněz a úsilí. Prakticky si vyzkouší nápad obhájit, získat pro něj v okolí podporu, spolupracovat. Výsledkem je pak nejen vylepšené prostředí v konkrétní škole a několik splněných snů, ale především školáci, kteří jsou o pěkný kus blíž k sebevědomým občanům.

Lepší místo

PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁKY S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

Cílem tohoto programu je podpora mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol při pořizování kompenzačních pomůcek pro celkový rozvoj dětí s různou mírou podpůrných opatření.

 Liberecký kraj

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Z projektu Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, jsou hrazeny pravidelné dodávky pro všechny žáky naší školy.           Zdravé svačinky jsou zdarma dodávány minimálně dvakrát měsíčně pro žáky 1. i 2. stupně.

 Ovoce a zelenina do škol

MLÉKO DO ŠKOL

Projekt "Mléko do škol" podporuje spotřebu mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol a děti 1. i 2. stupně dostávají dvakrát měsíčně mléčné výrobky zcela zdarma.

 Mléko do škol

NENECH TO BÝT

Nenech to být je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku.

 

NADACE JABLOTRON

Z projektu Minigranty pro učitele přírodních věd jsme získané prostředky využili na vlastní vzdělávání v oboru, zajímavé akce nebo pomůcky pro své třídy.

 Jablontron

HASÍK

Projekt Hasík je určen dětem základních škol a je zaměřen na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.                         

 Hasík

 

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070