O škole

Zdejší česká škola byla zřízena 3. dubna 1919. Nebyla však ustanovena budova, ve které by byla umístěna. Později byla obcí zakoupena budova č. 327, původního majitele p. Hűbnera. Po stavebních úpravách se začalo pravidelně vyučovat dne 13. října 1919. V tomto roce navštěvovalo školu 38 dětí. Ve dvacátých letech byl přestavěn obytný dům na školní budovu v Dolním Kokoníně (dnešní Rychnovská 215). Od září 1938 museli zdejší žáci docházet do školy na Vrkoslavice, protože řídící učitel musel narukovat (mobilizace). V Kokoníně se po válce začalo vyučovat 21. června 1945 s počtem 14 žáků. V padesátých letech se začalo vyučovat i v budově Rychnovská 216, bývalé vile Johana Rősslera, kde se vyučuje dodnes. Škola na Vrkoslavicích byla postavena v roce 1903 a slouží dodnes.

V současnosti se tedy naše škola skládá ze tří pracovišť: Janáčkova 42, Rychnovská 216 a Rychnovská 215. Všechny tři budovy tak díky relativně nižšímu počtu žáků představují „rodinné“ prostředí. Máme tak mnohem detailnější přehled o každém dítěti, které naši školu navštěvuje, a můžeme mu tak lépe pomoci v dalším vzdělávání nebo při řešení problémů.

Mapa pracovišť

Školu ve školním roce 2017/2018  navštěvovalo 352 žáků, pro které byl k dispozici mimo povinné školní výuky pestrý program mimoškolních aktivit. Navíc škola pořádá pro žáky mnoho společenských akcí, kterých se může zúčastnit i široká veřejnost.

Na začátku školního roku 2010-2011 nám byla schválena žádost o přidělení dotace z operačního programu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - „EU peníze školám", tzv. "Šablony". Začali jsme s razantním zlepšováním a modernizací výuky. V tuto chvíli máme všechny třídy vybaveny projekční digitální technikou, kterou i nadále modernizujeme.

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070