Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou

72743191

Kontaktní telefon

(+420) 483 302 140

Kontaktní e-mail

reditel@zskokonin.com

Elektronická podatelna

ne

ID datové schránky

ezsmmwv

Web

www.zskokonin.com

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul

JUDr.

Jméno

Petr

Příjmení

Jonáš

Kontaktní telefon

+420 608 490 202

Kontaktní e-mail

dpo@vedomipravnici.cz

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,
 • monitorování souladu činností správce s GDPR,
 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,
 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),
 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,
 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,
 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

 

Popis souboruTypVelikost
Názvosloví – vymezení pojmů Adobe Acrobat 409,55Kb
Principy zpracování osobních údajů Adobe Acrobat 396,12Kb
Právní důvody zpracování Adobe Acrobat 392,70Kb
Práva subjektu údajů Adobe Acrobat 401,18Kb
Informační povinnost vůči subjektu údajů Adobe Acrobat 398,92Kb

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070