Zápis do prvních tříd na naší škole

se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019

 

Zápis se týká dětí, které ke dni nástupu do školy 1. 9. 2019 dosáhnou 6 let. Dále i těch, u nichž budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky, a také dětí, které již v loňském roce dostaly odklad školní docházky.

Je nezbytné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070