Základní informace o zápisu do 1. tříd 2019/2020

Datum: 4. dubna 2019

Čas: 12.00 – 18.00 hodin

Rychnovská 215

Janáčkova 42

 

Povinnost přijít k zápisu

  • K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2019.

  • Předběžně lze zapsat (nezávazně) na písemnou žádost rodičů i děti, které dovrší 6 let věku od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019.

  • Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31. 8. 2013, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

  • Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

  • K zápisu je možné dostavit se pouze na 1 školu, dítě nemůže být po zápisu evidováno na více školách. Dodržovat obvod není povinnost, avšak při přijímání má vždy přednost dítě ze spádového obvodu.

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:

  1. Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů

  2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, nejpozději do konce dubna tohoto roku.

 

Srdečně zveme budoucí prvňáky a jejich rodiče - přijďte, těšíme se na Vás.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2019/2020 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 28 žáků na třídu.

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

  1. Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.

  2. Ostatní žáci.

Pokud počet dětí v některé z I. tříd přesáhne 28, budou nadpočetné děti automaticky převedeny do paralelní třídy. V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců školské rady.

Školský obvod = obvod č. 8

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace včetně odloučeného pracoviště Vrkoslavice, Janáčkova 42

území: k.ú. Kokonín, k.ú. Vrkoslavice

ulice: Blanická,  Boční,  Borůvková, Brusičská, Dalešická, Dělnická, Dolní, Dubová, Fibichova, Hřebenová, Jahodová, Janáčkova od ul. Oblouková, Jasanová, Jasná, Ječná, Jedlová, Jižní, Jana Žižky, Kaštanová, Kavanova, Ke Starému buku, Kokonínská od ul. Ke Starému buku, Kolmá, Krkonošská, K Vodojemu, Letní, Lyžařská, Malinová, Maršovická, Na Svahu, Nová, Petřínská, Pod Petřínem, Pod Servisem, Písečná, Polední, Požární, Pražská od ul. Na Hranici, Příkrá, Přímá, Rádelská, Revoluční od ul. Oblouková, Rovná, Rychnovská, Sáňkařská, Severní, Schovaná, Slunná, Sokolovská, Spádová, Srnčí stezka, Stavební, Strmá, Studená, Studentská, Šeříková, Školní, Truhlářská, Turistická, Tyršova stezka, U Čertova kamene, U Kaple, U Mohelky, U Pískovny, U Zbrojnice, Úzká, Venušina, Vnitřní, Vrkoslavická od ul. V Zátiší, V Úvoze, Zámecká, Západní, Zelenohorská, Zimní, Zvonková, Žižkova, místní část Dobrá Voda

 

Popis souboruTypVelikost
Zápis do ZŠ Adobe Acrobat 104,79Kb
Zápisový list žáka Adobe Acrobat 195,48Kb
Žádost o přijetí do 1. třídy Adobe Acrobat 190,38Kb
Žádost o odklad Adobe Acrobat 195,93Kb

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070