Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Bělecká

Konzultační hodiny: pondělí 14:45 – 15:30 hod. Po dohodě možnost jiného termínu.                 

tel: 483 302 723, 720 221 684

email: belecka@zskokonin.com

Výchovný poradce zajišťuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Zaměřuje se především na kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a volbě povolání žáků. Výchovný poradce pečuje o nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. specifické poruchy učení a chování).

 

Důležité informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020                                                                         

5. 10. 2018 AMOS 2018 – burza škol, vzdělávání a pracovních příležitostí (Jablonec)

8. 10. 2018 – beseda 9. ročníku na Úřadu práce v Jablonci n/N o volbě povolání

11. – 13. 10. 2018 – EDUCA – veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí (Liberec)

31. 10. 2018 - stanovení kritérií přijímacího řízení na obory vzdělání s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, sportovní gymnázia)

30. 11. 2018 - odevzdání přihlášky řediteli střední školy na obory s talentovou zkouškou

8. 1. 2019 – třídní schůzky (informace o vyplňování přihlášek, zápisových lístků)

2. – 15. 1. 2019 - 1. kolo přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou

31. 1. 2019 - stanovení kritérií přijímacího řízení na obory vzdělání bez talentové zkoušky

1.  3. 2019 -  odevzdání přihlášek na střední školy (obory bez talentové zkoušky)

12.  a 19. 4. 2019 - přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení na obory vzdělávání s maturitní zkouškou

22. 4. 2019 - zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení na učební obory bez přijímacího řízení

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: www.edulk.cz

                                                                                             www.infoabsolvent.cz

                                                                                             www.atlasskolstvi.cz

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070