O nás

Budova Rychnovská 216 Naše škola se skládá ze tří pracovišť, které leží na jižním okraji Jablonce nad Nisou. V budovách v Janáčkově ulici na Vrkoslavicích a v Rychnovské 215 poblíž fotbalového hřiště v Kokoníně jsou umístněny první stupně. Žáci druhého stupně pak navštěvují budovu Rychnovská 216, která leží v zatáčce hned za kruhovým objezdem směrů Rychnov-Maršovice, směrem do centra.

Rodičům nejmenších školáčků jsou k dispozici čtyři oddělení školní družiny a v budovách Rychnovská 216 a Janáčkova 42 se nacházejí také vlastní školní jídelny.

Před časem byly zrekonstruovány prostory v budově Rychnoská 215. Do těchto nových prostorů je umístěno oddělení mateřské školy pro předškoláky.

Školu v loňském školním roce navštěvovalo 338 žáků, pro které byl k dispozici mimo povinné školní výuky pestrý program mimoškolních aktivit jako jsou zájmové kroužky keramiky, bižuterie, hry na flétnu, hry na kytaru, výtvarné výchovy, ručních prací, malování na hedvábí, angličtiny a dalších. Žáci tak dostávali dostatečný prostor na seberealizaci v oborech, které jsou jim blízké.

V letošním školním roce 2016-2017 očekáváme další nárůst žáků. Dle demografických prognóz by se měl počet žáků 1. stupně ještě 2 roky zvyšovat. Do prvních tříd nastoupilo 51 žáčků.

Naše škola pořádá pro žáky mnoho společenských akcí, kterých se může zúčastnit široká veřejnost. Jedná se například o Mikulášskou besídku, Helloween, Dětský den, Karneval, Rozloučení se školou, Sportujeme celý rok, O ptáčka Vrkáčka, lyžařské závody, apod.

 

Budova JanáčkovaŠkola společně se Spolkem rodičů ZŠ Kokonín  pořádala každý rok školní ples, který se konal v kokonínské sokolovně. Předloni poprvé byl učiněn pokus o uspořádání zábavy ne plesu. Nazvali jsme ji "Martinská", protože byla na Martina. Loni to byla "Mikulášská", protože se konala na Mikuláše. Letos to bude "Čertovská" a uspořádáme ji 3.12.2016.


Na začátku školního roku 2010-2011 nám byla schválena žádost o přidělení dotace z operačního programu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - „EU peníze školám", tzv. "Šablony". Začali jsme s razantním zlepšováním a modernizací výuky. Byla vybrána firma na dodávku 4 kusů interaktivních tabulí, které byly instalovány a budou se naplno využívat. Čtvrtým rokem využíváme novou počítačovou učebnu v budově ředitelství v Kokoníně s 28 stanicemi. Dále máme téměř všechny třídy vybaveny projekční digitální technikou a budeme vybavovat další.

Budova Rychnovská 215Kdybychom měli uvést hlavní důvody, proč plnit školní docházku právě na naší škole, určitě bychom neměli opomenout "rodinné" prostředí, které na škole vzhledem k relativně nižšímu počtu žáků vládne. Máme tak mnohem detailnější přehled o každém žákovi, který naši školu navštěvuje a můžeme mu tak lépe pomoci v dalším vzdělávání nebo při řešení problémů. Rodiče žáků druhého stupně by neměla odradit ani vzdálenost školy od centra města, protože budova druhého stupně se nachází v blízkosti zastávky MHD na vysoce frekventovaných linkách číslo 101,110 a 113. V poslední době využívají poskytované vzdělávání na naší škole i děti, které nepatří pouze do našeho spádového obvodu. Pokud máte zájem o bližší informace o naší škole můžete nás kontaktovat na e-mail reditel@zskokonin.com nebo přijít na každoročně pořádané dny otevřených dveří, které se konají většinou v polovině ledna.

Na závěr ještě uvádíme jednu důležitou informaci pro rodiče žáků, kteří navštěvují budovu v Janáčkově ulici na Vrkoslavicích. Děti končící 5. ročník (V.B) zůstávají dále žáky naší školy a automaticky postupují do 6. ročníku, tak jako na jiných školách. Rozdíl je pouze v tom, že přecházejí do jiné budovy, totiž do Kokonína (Rychnovská 216). Rodiče proto nemusí hledat novou školu !vacheron constantin replica replica tag heuer replica watches replicas relojes

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070