Seznam vyučujících

Rychnovská 216 - sborovna - tel.: 483 302 723, 720 221 684

JMÉNO

 

E-MAIL

KONZULTAČNÍ HODINY

Balochová Dana

matematika

balochova@zskokonin.com

pondělí 

13:30 - 14:15

Bělecká Kateřina

výchovná poradkyně

třídnictví: 5.A

belecka@zskokonin.com

pondělí

14:45 – 15:30

Drápelová Kateřina

školní metodik prevence

hudební v., občanská v., v. ke zdraví, dějepis, pracovní činnosti

třídnictví: 6.A

drapelova@zskokonin.com

středa

13:45 – 14:30

Dudová Dita

zástupkyně ředitelky školy

český jazyk, dějepis

dudova@zskokonin.com

středa

14:00 – 14:45

Grohová Irena

přírodopis, chemie, pracovní činnosti

třídnictví: 8.A

grohova@zskokonin.com

čtvrtek

13:45 – 14:30

Havlová Radka

matematika, fyzika, pracovní činnosti

třídnictví: 9. třída

havlova@zskokonin.com

pondělí 

13:40 - 14:25

Kloučková Kateřina

český jazyk, dějepis

klouckova@zskokonin.com

úterý

13:00 – 13:45

Kočíbová Ivana

anglický jazyk, občanská v., tělesná v.

třídnictví: 6.B

kocibova@zskokonin.com

pondělí

13:30 - 14:30

Patrmanová Hana

anglický jazyk, výtvarná výchova

třídnictví: 7. třída

patrmanova@zskokonin.com

středa

13:45 – 14:30

Šálek Jiří

správa IT

informatika

admin@zskokonin.com

 

Šmídová Lea

ředitelka školy

německý jazyk

smidova@zskokonin.com

pondělí

14:45 – 15:30

Vymetal Tomáš

zeměpis, vlastivěda, tělesná výchova

třídnictví: 8.B

vymetal@zskokonin.com

úterý

13:45 – 14:30

                                                                                                                                 

Rychnovská 215  - sborovna - tel.: 483 302 464, 733 573 867

 

Halamová Andrea

třídnictví: 2.A

halamova@zskokonin.com

Hostašová Radmila

speciální pedagog

třídnictví: 3.A

hostasova@zskokonin.com

Kopáčková Ivana

anglický jazyk

kopackova@zskokonin.com

Hudáková Adéla

anglický jazyk,  pracovní činnosti

hudakova@zskokonin.com

Patková Jana

třídnictví: 1.A

patkova@zskokonin.com

Zahradníková Lenka

třídnictví: 4.A

zahradnikova@zskokonin.com

                                                                                                                                                                                              

Janáčkova 42 - sborovna - tel.: 483 722 070, 733 573 892

Hozdová Danuše

třídnictví: 3.B

hozdova@zskokonin.com

Loudová Dana

třídnictví: 1.B

loudova@zskokonin.com

Řehořová Lenka

třídnictví: 2.B

rehorova@zskokonin.com

Spanilá Marcela         

třídnictví: 4.B

spanila@zskokonin.com

Štemberová Lucie

třídnictví: 5.B

stemberova@zskokonin.com

                                              

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070