Za poznáním do našeho města

II. B na výpravě do Jablonce 

Ani velké vedro nepokazilo naši výpravu za poznáním! Nejprve jsme objevili všechna oddělení Městské knihovny v Jablonci a navštívili čítárnu, multimediální oddělení, oddělení pro dospělé a nejvíce jsme se rozhlédli v oddělení pro dětské čtenáře. Průvodkyně nás seznámily s pravidly i možnostmi půjčování. Ve čtenářské soutěži, ve které v tomto období čtenáři knihovny sbírají knoflíky, jsme dokonce poznali i některé žáky naší školy. Nejvíce jsme si ale užili možnost prohlédnout si libovolné knihy v tom velkém množství titulů a druhů! Na závěr ještě nechyběla tradiční tečka v podobě shlédnutí krátkého filmu v audiovizuálním oddělení. Přihlášky pro nové čtenáře knihovny byly nakonec rychle rozebrány všechny. Poté jsme se osvěžili na Letní scéně Eurocentra, kde jsme si také vyzkoušeli, jaké to je vystupovat na jevišti. Naše básničky a písničky se tam krásně ozývaly! Výstupem po 250 schodech radniční věže jsme se na závěr dostali ke krásnému výhledu na naše město. Poznali jsme různá místa, kde jsme už společně byli nebo i sportovali. Báječné učení mimo horkou třídu.

 

Datum publikování: 03.07.2019 | Datum akce: 12.06.2019 | Autor: Lenka Řehořová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070