Ryba na talíř

Ryba na talíř

Přírodopisný projekt 7. třídy

V minulém týdnu se 7. třída v rámci hodin přírodopisu zapojila do projektu „Ryba na talíři“, který připravilo Zařízení služeb Ministerstva zemědělství v Praze.

Výuková hodina proběhla na téma prospěšnost konzumace sladkovodních ryb. Žáci pracovali samostatně ve skupinách, nově nabyté poznatky zapisovali do pracovního listu a také připravili kontrolní otázky pro spolužáky. Při práci využili již získané znalosti z hodin přírodopisu, pracovali s odbornou literaturou a některé informace čerpali z internetových stránek.

Cílem projektové hodiny bylo připomenout si sladkovodní ryby v ČR, jejich život v daném ekosystému a zejména význam a vliv konzumace rybího masa na zdraví člověka.

Nově získané informace si žáci prověřili v závěrečném kvízu.

 

Datum publikování: 04.12.2018 | Datum akce: | Autor: Irena Grohová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070