Retrohodina fyziky

Zvážit něco? Hračka...

Poté, co se žáci šestých tříd dozvěděli v hodinách fyziky něco o hmotnosti a  povídali jsme si o různých druzích vah,  čekala je hodina ve stylu retro.

Každá dvojice dostala jedny staré laboratorní váhy a sadu závaží. Děti měly za úkol váhy připravit, vyrovnat a pak zvážit alespoň dva libovolné předměty. Brzy pochopily, že to není tak úplně lehký úkol, a některým se to za celou hodinu ani nepodařilo. Mnozí přiznali, že bylo zajímavé si to zkusit, ale digitální váhu by za nic nevyměnili.

 

Datum publikování: 25.02.2019 | Datum akce: | Autor: Radka Havlová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070