Primární prvence na 2. stupni

Primární prvence na 2. stupni Maják přednášel   V úterý 13. 5. nás navštívili pracovníci společnosti Maják, kteří pro školy organizují programy primární prevence.

            V VIII. třídě byl program zaměřen na problematiku užívání drog, vzniku závislosti a negativních dopadů na zdraví jedince a jeho okolí. Žáci dostali interaktivní formou práce ve skupinách a v kruhu základní informace o vybraných návykových látkách, o rizicích jejich krátkodobého i dlouhodobého užívání. Program vedl žáky k jasnému postoji k experimentování a  životu bez drog.

            VI. třída měla program Dospívání a moje identita. Program pracuje s porozuměním vlastní hodnoty a důležitosti dospívání. Věnuje se tělesným i duševním změnám a formuje vzájemný respekt a úctu. Žáci si uvědomili svou vlastní hodnotu i hodnotu ostatních.

            Ještě tento měsíc program absolvují další 4 třídy. Jsme za to moc rádi a těšíme se. Spolupráce s  Majákem je výborná. I žáci se v průběhu roku ptají a těší se na další návštěvu.

                                                                       H. Kozelková, metodik prevence

 

Datum publikování: 15.05.2015 | Datum akce: | Autor:

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070