Modernizace ZŠ Kokonín zahájena

Modernizace ZŠ Kokonín zahájena

Stavební práce v Rychnovské 216

Informace  o  bezpečnostních   opatřeních  pro  žáky,  zaměstnance,  rodiče a návštěvníky Základní školy Jablonec nad  Nisou  –  Kokonín,   na  pracovišti  v  Rychnovské 216,   při  provádění  stavebních  prací  – projekt „Modernizace ZŠ Kokonín“.

 

 

 

 

 Stavební práce probíhají za provozu školy

v období červen 2019  –  srpen 2020

 

Bezpečnostní pokyny:

  • Stavební práce probíhají na pozemku školy v těsné blízkosti školní budovy. Plocha využívaná zhotovitelem stavby je ohraničená. Zaměstnanci a žáci do ní nemají přístup. Přesto je  nutné  dbát  zvýšené opatrnosti a dodržovat nařízení a pokyny vedení školy o bezpečném pohybu.

 

  • Je zakázán vstup žáků, zaměstnanců, rodičů a návštěvníků do prostorů, které jsou ohraničeny a vymezeny plotovými zástěnami a bezpečnostními páskami. Zabezpečení tohoto prostoru je pravidelně kontrolováno ze strany stavebního zhotovitele.

 

  • Manipulace s oplocením a stavebními konstrukcemi je přísně zakázána.

 

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

 

Datum publikování: 09.06.2019 | Datum akce: | Autor: Lea Šmídová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070