Deváťáci na druhé straně

IX. třída v roli učitele

V rámci zpestření předvánoční výuky si někteří zájemci z řad deváťáků vyzkoušeli, jaké je vyučovat mladší spolužáky. Někdo se vžil do role učitele matematiky, jiný se stal na jednu hodinu fyzikářem nebo tělocvikářem. Nechyběl ani český jazyk v páté třídě nebo hudební výchova v šestce. Tréma a nejistota před vstupem do třídy je určitě provázela, ale všichni byli dokonale připraveni a zhostili se svého úkolu bez problémů.   

Pro všechny to ovšem byla obrovská zkušenost a mnozí pochopili, že postavit se na 45 minut před tabuli není ve skutečnosti tak jednoduché, jak se tomu z žákovských lavic zdá. 

 

Datum publikování: 21.12.2018 | Datum akce: | Autor: Radka Havlová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070